Obec Veľké Pole

Miestne oznamy

 

PRENÁJOM  NEBYTOVÝCH PRIESTOROV OBCE

 

PRENAJOM OBCHODU   /zobrazí sa po kliknutí/

zverejnené od 17.06.2020

----------------------------------------------------------------------------------

Informácia o Zdravotnom stredisku v Žarnovici : 

 

 Rekonštrukcia - Zdravotného strediska /zobrazí sa po kliknutí/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verejné vyhlášky hlavného hygienika SR : 

 

 

Ruška /zobrazí sa po kliknutí/

 

Zrušenie štatnej karantény /zobrazí sa po kliknutí/

 

zverejnené od 10.06.2020

 

4. fáza uvoľňovania opatrení /zobrazí sa po kliknutí/

 

Návštevy /zobrazí sa po kliknutí/

 

zverejnené od 03.06.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071V371

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Veľké Pole

Miesto realizácie: Obec Veľké Pole

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. Obecný úrad / Externý AP
  2. Polyfunkčné ihrisko pri MŠ   / Externý AP 
  3. VP Kultúrny dom / Externý AP
  4. Stĺp VO, Horný koniec / Externý AP
  5. Multifunkčné ihrisko  / Externý AP 
  6. Dom smútku / Externý AP
  7. VO Rybník / Externý AP
  8. Stĺp VO / Externý AP
  9. Hospodárska činnosť / Externý AP
  10. Dolný koniec  / Externý AP 

 

Aktuálny stav realizácie projektu: 23.09.2019 –VO podané na kontrolu RO. Po schválení bude nasledovať realizácia projektu.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Plagát/zobrazí sa po kliknutí/

zverejnené od 03.06.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekt,  do ktorého sa obec zapojila je spolufinancovaný

Európskou úniou : 

 

Wifi pre Teba  /zobrazí sa po kliknutí/ 

 

                                                    zverejnené od 27.1.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Záverečný účet Obce Veľké Pole za rok 2019 

/zobrazí sa po kliknutí/

______________________________________________________

 

Pokyny pred otvorením prevádzky zariadenia

MŠ Veľké Pole

 

Pokyny  MŠ /zobrazí sa po kliknutí/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riaditeľka MŠ Veľké Pole oznamuje rodičom detí, ktoré majú záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ, že si môžu vyzdvihnuť prihlášku do MŠ na obecnom úrade, kde sa dozvedia aj bližšie informácie.

Vyplnené prihlášky treba doniesť na obecný úrad do 31.5.2020

 

Prihláška do MŠ /zobrazí sa po kliknutí/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ochrana osobných údajov /zobrazí sa po kliknutí/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklama

eScomp logoLom Zaller