Obec Veľké Pole

Ambulancia lekára

Lekár ordinuje každý utorok od 13:00 do 15:00 hod
v budove Obecného úradu na prízemí. 

Kontakt: MUDr. Boris Vácval, tel.: 045/6813053


21 words, 112 letters
 
 
13 words, 63 letters

Reklama

eScomp logoLom Zaller