Obec Veľké Pole

Zvonička

Medzi zaujímavé objekty môžeme zaradiť aj dubovú zvoničku, ktorá sa nachádza na miestnom cintoríne pri dome smútku. Do zvoničky bol v roku 2006 odliaty zvon rodákom obce p. Michalom Trvalcom.


Reklama

eScomp logoLom Zaller