Obec Veľké Pole

Podujatia

 ROK 2012 

Stavanie mája          MDD         Vatra       680. výročie       Mikuláš

Silvester          D úcty k starším


 ROK 2013 

Stretnutie chatárov       Fašiangy         Materská škola       Vatra

Deň úcty k starším        MDŽ         Stavanie mája       Memoriál Jaroslava Barboru


 ROK 2014 

MDD          Vatra         MDŽ          Deň Medzihoria         Deň úcty k starším

Mikuláš          Mikuláš v MŠ


 ROK 2015 

MDŽ          MDD          Vatra          Stavanie mája          Memoriál Jaroslava Barboru

DHZ


 ROK 2016 

DHZ odovzdávanie auta          Fašiangy          MDŽ         Stavanie mája          Vatra          

DHZ v Janovej Lehote          ME v coursingu          Deň Medzihoria - Radobica         

Stretnutie aeroviek          Trhy v Poľsku - Nový Targ          Dúcty k starším

Mikuláš          Vianočné trhy - DOMOV n.o.         Materská škola   


 ROK 2017 

MDŽ         Stavanie mája          Vatra          Detská športová olympiáda detí MŠ         

400. výročie posvätenia kostola          MDD          DHZ v Hliníku nad Hronom          

Deň Medzihoria - Oslany         Kultúrny deň obce         Materská škola 

Reklama

eScomp logoLom Zaller