Obec Veľké Pole

Podujatia

 ROK 2012                                                                                                  

Stavanie mája         Vatra         MDD         680. výročie         D úcty k starším       

Mikuláš         Silvester         Materská škola

 ROK 2013                                                                                                  

Fašiangy         MDŽ         Stavanie mája         Vatra         Stretnutie chatárov        

Memoriál Jaroslava Barboru         Deň úcty k starším        Materská škola

 ROK 2014                                                                                                  

MDŽ          Vatra         MDD         Deň Medzihoria         Deň úcty k starším

Mikuláš          Mikuláš v MŠ         Materská škola

 ROK 2015                                                                                                  

Fašiangy          MDŽ          Stavanie mája          Vatra          MDD          

Deň Medzihoria - Horná Ves     DHZ     Stretnutie chatárov     Memoriál J. Barboru         

Vinobranie         Deň úcty k starším         Mikuláš         Vianočné trhy - DOMOV n.o.         

Materská škola

 ROK 2016                                                                                                  

DHZ odovzdávanie auta          Fašiangy          MDŽ         Stavanie mája          Vatra          

DHZ v Janovej Lehote          ME v coursingu          Deň Medzihoria - Radobica         

Stretnutie aeroviek          Trhy v Poľsku - Nový Targ          Dúcty k starším

Mikuláš          Vianočné trhy - DOMOV n.o.         Materská škola   

 ROK 2017                                                                                                  

MDŽ         Stavanie mája          Vatra          Detská športová olympiáda detí MŠ         

400. výročie posvätenia kostola          MDD          DHZ v Hliníku nad Hronom          

Deň Medzihoria - Oslany         Kultúrny deň obce         Deň úcty k starším         

Trhy v Poľsku - Nový Targ         Obecná zabíjačka         Mikuláš

Silvestrovská zábava         Materská škola 

 ROK 2018                                                                                                  

Fašiangy         M         Stavanie mája          Vatra         Olympiáda MŠ - Ostrý Grúň        

MDD     Deň Medzihoria - Veľké Uherce      Kultúrny deň obce      Deň úcty k starším

Materská škola

 ROK 2019                                                                                                  

Fašiangy             MDŽ           Stavanie mája            MDD          DHZ v Hliniku nad Hronom        

Deň Medzihoria -  Veľké Pole     Vatra SNP         Stretnutie chatárov

Deň Medzihoria - TV Panoráma zostrih            

 

 ROK 2020                                                                                                  

Mikuláš   

 

Reklama

eScomp logoLom Zaller