Obec Veľké Pole

Kontakty na inštitúcie v obci

Obecné lesy Veľké Pole s.r.o.

Veľké Pole 1, 966 74  Veľké Pole
Ing. Štefan Vozár – konateľ spoločnosti
Tel.:     0902 905 240
 

Poľovnícka spoločnosť Veľké Pole

Veľké Pole 1, 966 74  Veľké Pole
Ing. Pavol Ondriš – predseda PS
Ing. Štefan Vozár – hospodár PS


Materská škola Veľké Pole

Veľké Pole  105, 966 74  Veľké Pole
Monika Unterfrancová – riaditeľka MŠ
Mobil:     0902 841 532
 

Farský úrad Veľké Pole

Veľké Pole 14, 966 74  Veľké Pole
Mgr. Ján Puchala - farár
Mobil:     0905 601 631

 
Rozličný tovar obce Veľké Pole

Otváracie hodiny:
Pondelok ..................... 7:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 hod.
Utorok ......................... 7:00 - 12:00 a 12:30 - 15:30 hod.
Streda ......................... 7:00 - 12:00 a 12:30 - 15:30 hod.

Štvrtok ........................ VOĽNO
Piatok  ......................... 7:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00 hod.
Sobota ......................... 7:00 - 11:30 hod. 

Obedňajšia prestávka je od 12:00 - 12:30 hod.

Veľké Pole 92, 966 74 Veľké Pole 
Emília Jokalová – vedúca predajne
Tel.:     045/6895108
 

Hostinec obce Veľké Pole

Veľké Pole 92, 966 74 Veľké Pole 
Veronika Jagdvirthová – vedúca hostinca
Tel.:     045/6895108


Pošta Veľké Pole

Nora Horňáková - vedúca pošty

Otváracie hodiny:
Pondelok - Utorok ........ 6:30 - 10:00 hod.
Streda ......................... 9:00 - 10:00 a 13:00 - 15:00 hod.
Štvrtok - Piatok ............ 6:30 - 10:00 hod. 

Tel:       045/6895110

 

 
1 words, 1 letters
 
 
 
34 words, 215 letters

Reklama

eScomp logoLom Zaller