Obec Veľké Pole

Kontakty na inštitúcie v obci

Obecné lesy Veľké Pole s.r.o.

Veľké Pole 1, 966 74  Veľké Pole
Ing. Štefan Vozár – konateľ spoločnosti
Tel.:     0902 90 5240

Poľovnícka spoločnosť Veľké Pole

Veľké Pole 1, 966 74  Veľké Pole
František Demeter – predseda PS
Ing. Štefan Vozár – hospodár PS


Materská škola Veľké Pole

Veľké Pole  105, 966 74  Veľké Pole
Monika Unterfrancová – riaditeľka MŠ
Mobil:     0902 841 532

Farský úrad Veľké Pole

Veľké Pole 14, 966 74  Veľké Pole
Ján Puchala - farár
Mobil:     0905 577 935

 
Rozličný tovar obce Veľké Pole

Veľké Pole 92, 966 74 Veľké Pole 
Ľubica Ježová – vedúca predajne
Tel.:     045/6895108

Hostinec  obce Veľké Pole

Veľké Pole 92, 966 74 Veľké Pole 
Veronika Jagdvirthová – vedúca hostinca
Tel.:     045/6895108


Pošta Veľké Pole

Tel: 045/6895110
Otváracie hodiny:
Pondelok - Utorok ......... 6:30 - 10:00 hod.
Streda ...................... 9:00 - 10:00 a 13:00 - 15:00 hod.
Štvrtok - Piatok ............ 6:30 - 10:00 hod. 

 

 
1 words, 1 letters
 
 
 
34 words, 215 letters

Reklama

eScomp logoLom Zaller